Ksiądz kan. dr Roman Borkowski

Proboszcz od czerwca 2015 roku.

Ksiądz Krystian Chmielewski 

Wikariusz od sierpnia 2018 roku.

Ksiądz Fernando Sousa Fraitas Da Costa

Wikariusz od sierpnia 2018 roku.

Ksiądz prałat Witold Janusz Karpowicz

Organizator parafii – pierwszy proboszcz. Rezydent od września 2012 roku.

Ksiądz prałat Władysław Grędowski

Rezydent od 1988 roku.

Ksiądz prof. dr. hab. Piotr Tomasik

Rezydent od 2007 roku.

Ksiądz Piotr Kozłowski

Wikariusz w l. 2007-2008, obecnie katechista wędrowny.