Historia parafii. Kilka ważnych dat…

18 czerwca 1981

procesja Bożego Ciała z kościoła Opatrzności Bożej przy ul. Dickensa do miejsca budowy nowej świątyni przy ul. Gorlickiej. Wzniesienie krzyża na placu budowy przyszłego kościoła.

28 sierpnia 1982

poświęcenie placu pod przyszłą świątynię i odprawienie na nim pierwszej Mszy św. przez bp. Jerzego Modzelewskiego z licznym udziałem duchowieństwa i Ludu Bożego. Misję utworzenia nowej parafii powierzono ks. Witoldowi Karpowiczowi.
Od samego początku w tę inicjatywę wiele serca włożył proboszcz macierzystej parafii Opatrzności Bożej, ks. prałat Romuald Kołakowski, inicjator powstania naszej parafii.

Jesień 1982

budowa tymczasowej kaplicy i pierwsze Msze święte oraz sprawowanie innych sakramentów. Przy kaplicy utworzono ośrodek duszpasterski pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny.

1 stycznia 1983

ks. rektor Witold Karpowicz w tymczasowej kaplicy po raz pierwszy udzielił sakramentu chrztu św. trojgu dzieciom.

7 kwietnia 1984

początek wykopów fundamentów pod budowany kościół.

25 marca 1985

kard. Józef Glemp, Prymas Polski, podczas uroczystości odpustowych ustanowił parafię Zwiastowania Pańskiego w Warszawie na Rakowcu Południowym, jednocześnie zmieniając dotychczasowy tytuł ośrodka duszpasterskiego.

9–10 maja 1986

pierwsza wizytacja kanoniczna parafii, której dokonał bp Zbigniew J. Kraszewski.

25 grudnia 1987

pierwsza pasterka w dolnym kościele, którą odprawił bp Kazimierz Romaniuk.

20 maja 1990

wmurowanie kamienia węgielnego z Nazaretu w Ziemi Świętej oraz udzielenie sakramentu bierzmowania młodzieży parafialnej przez kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski.

18–25 października 1992

Misje święte prowadzone przez Braci Szkolnych z Częstochowy.

22 sierpnia 1993

cudowne ocalenie wznoszonej świątyni przed pożarem, spowodowanego podpaleniem materiałów budowlanych zgromadzonych przy kościele. Bystrością umysłu i zmysłem organizacyjnym wykazał się ks. Andrzej Kwaśnik, wikariusz parafii. Kapłan bezpiecznie wyprowadził z dolnego kościoła uczestników niedzielnej Mszy św. oraz sprawnie zorganizował akcję gaszenia pożaru przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej z jednostki ratowniczej przy ul. Domaniewskiej w Warszawie.

21 listopada 1993

wizytacja kanoniczna parafii, którą przeprowadził bp Władysław Miziołek.

11 grudnia 1994

kard. Józef Glemp poświęcił kaplicę Miłosierdzia Bożego.

14 października 1995

zakończono budowę dzwonnicy.
Na jej szczycie zamontowano olbrzymi metalowy krzyż.

25 grudnia 1995

w nowo ukończonym górnym kościele pierwszą pasterkę odprawił ks. prałat Romuald Kołakowski.

7 kwietnia 1997

uroczyste poświęcenie naszej świątyni, którego dokonał Prymas Polski, Józef kard. Glemp w asyście bp. sufragana Mariana Dusia. Obecni byli liczni kapłani, budowniczowie świątyni i parafianie.

12 października 2004

parafialna pielgrzymka do sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach i do Wadowic. Pamiątką tej pielgrzymki są relikwie św. Faustyny Kowalskiej, które znajdują się w kaplicy Miłosierdzia Bożego.

26 lutego – 4 marca 2012

Misje święte, które poprowadzili Ojcowie Redemptoryści z Torunia.

9 września 2012

Ks. Piotr Fołtyn obejmie parafię jako nowy proboszcz.

28 czerwca 2015

Parafię obejmuje Ks. kan. dr Roman Borkowski jako nowy proboszcz.