Małżeństwo sakramentalne winno być zawierane w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego.

NARZECZENI powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej na 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu w celu załatwienia formalności przedślubnych:

  1. ŚWIADECTWO CHRZTU I BIERZMOWANIA (z datą wystawienia nie starszą niż 3 miesiące).
  2. Dowód osobisty.
  3. Zaświadczenie ukończenia kursu przedmałżeńskiego (kurs taki obejmuje 10 spotkań teoretycznych i 2 spotkania w poradni przedmałżeńskiej ).
  4. Zaświadczenie z URZĘDU STANU CYWILNEGO (3 sztuki) właściwego miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych stwierdzające brak przeszkód małżeńskich od strony prawa cywilnego.
    UWAGA! DOKUMENT WYDANY PRZEZ USC JEST WAŻNY TYLKO TRZY MIESIĄCE OD DATY WYSTAWIENIA. NALEŻY ZATEM ZGŁOSIĆ SIĘ DO USC W TERMINIE KRÓTSZYM NIŻ 3 MIESIĄCE PRZED ŚLUBEM.

Przypominamy także o konieczności odbycia dwóch spowiedzi przedślubnych:
1 – przy okazji zapowiedzi
2 – bezpośrednio poprzedzająca termin ślubu