Wykład ks. prof. Waldemara Chrostowskiego z 6 listopada 2017 roku (audio)

W poniedziałek 6 listopada odbył się w naszej Parafii kolejny wykład biblijny ks. prof. Waldemara Chrostowskiego. Temat tegorocznych medytacji brzmi: „Biblijne medytacje nad Modlitwą Pańską” Następne spotkanie: 4 grudnia 2017 roku o 19:15 w kościele dolnym.   Część pierwsza:   Cześć druga:   Część trzecia:   Część czwarta:      

Wykład ks. prof. Waldemara Chrostowskiego z 16 października 2017 roku (audio)

W poniedziałek 16 października odbył się w naszej Parafii pierwszy w nowym roku akademickim “Wykład Biblijny” ks. prof. Waldemara Chrostowskiego. Temat nowych wykładów brzmi: “Biblijne medytacje nad Modlitwą Pańską” Następne spotkanie: 6 listopada 2017 roku o 19:15 w kościele dolnym.   Część pierwsza:   Część druga:   Część trzecia:   Część czwarta:    

Wykład ks. prof. Waldemara Chrostowskiego z 24 kwietnia 2017 (audio)

Kolejna konferencja biblijna ks. prof. Waldemara Chrostowskiego. „Jezus Chrystus przez pryzmat listów świętego Pawła”. „List świętego Pawła do Filipian” Następne spotkanie już  5 czerwca w poniedziałek o 19:15.   Część pierwsza:   Część druga:   Część trzecia:   Część czwarta:  

Wykład ks. prof. Waldemara Chrostowskiego z 13 marca 2017 (audio)

Kolejna konferencja biblijna ks. prof. Waldemara Chrostowskiego. „Jezus Chrystus przez pryzmat listów świętego Pawła”. “List świętego Pawła do Efezjan” Następne spotkanie już  24 kwietnia w poniedziałek o 19:15.   Część pierwsza:   Część druga:   Część trzecia:   Część czwarta: