Wykład ks. prof. Waldemara Chrostowskiego z 24 kwietnia 2017 (audio)

Kategoria: Wydarzenia,Wykłady biblijne

Kolejna konferencja biblijna ks. prof. Waldemara Chrostowskiego.

„Jezus Chrystus przez pryzmat listów świętego Pawła”.

„List świętego Pawła do Filipian”

Następne spotkanie już  5 czerwca w poniedziałek o 19:15.

 

Część pierwsza:

 

Część druga:

 

Część trzecia:

 

Część czwarta: