27 września – autokarowa pielgrzymka parafialna do Sanktuarium MB Loretańskiej w Loretto k/Kamieńczyka

Kategoria: Wydarzenia

26/09/2014 – W sobotę 27 września odbędzie się autokarowa pielgrzymka do Sanktuarium MB Loretańskiej w Loretto k/Kamieńczyka oraz do Zuzeli- miejsca urodzin i Chrztu Sł. Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia. Nawiedzimy także miejsce zwycięskiej bitwy warszawskiej 1920 roku w Ossowie. 

Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Loretto k. Kamieńczyka

loretto-sanktuarium-matki-bozej-loretanskiej_350Na terenie parafii Kamieńczyk znajduje się Sanktuarium MB Loretańskiej. Jego początki sięgają 1928 r. kiedy to proboszcz parafii MB Loretańskiej w Warszawie, bł. ks. Ignacy Kłopotowski, zakupił majątek Zenówka nad rzeką Liwiec, ok. 60 km od stolicy. 27.03.1929 r. zmieniono nazwę miejscowości na Loretto, aby nawiązać do Sanktuarium Świętego Domku MB w Loreto we Włoszech. W lesie wystawiono drewnianą, a następnie murowaną kapliczkę. Wzrost liczby wiernych spowodował, że podjęto dzieło budowy dużej kaplicy. Mimo wielu utrudnień ze strony ówczesnych władz w latach 1952 – 1959 wzniesiono ją w stanie surowym. 19.03.1960 r. odprawiono pierwszą mszę św. W 1971 r. wykonano elewację. Fronton zdobi grafika przedstawiająca MB Loretańską. Kaplicę poświęcono 19.02.1984 r.

W przeddzień stanu wojennego 12.12.1981 r. w głównym ołtarzu umieszczono statuę matki Bożej Loretańskiej – wierną kopię tej z Loreto. Wykonana z drewna figura powstała w Mediolanie. Charakterystyczne są ciemne oblicza Matki i Dzieciątka oraz okrywająca je wspólna dalmatyka.

W 1987 r. kaplica w Loretto otrzymała godność sanktuarium stacyjnego, a od 1999 r. jest sanktuarium diecezjalnym. 7.09.2008 r. na figurę Matki Bożej nałożono korony. Początkowo kaplica była pod wezwaniem MB Różańcowej, a od sprowadzenia figury – jest pod wezwaniem Matki Bożej Loretańskiej. W kaplicy Sanktuarium M.B. Loretańskiej złożono w 2000 r. doczesne szczątki założyciela zgromadzenia loretańskiego bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego.

W Loretto mieści się klasztor i nowicjat sióstr loretanek. Prowadzą one dom opieki pod nazwą „Dzieło Miłości im. ks. Ignacego Kłopotowskiego”, domy rekolekcyjne, wypoczynkowe i kolonijne. Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej posiada obecnie 23 domy, w tym 9 za granicą. Podstawowa działalność sióstr to praca wydawnicza i drukarska.

Muzeum Lat Dziecięcych Prymasa Tysiąclecia w Zuzeli

m_bio_zezula_wyszynskiego_p1_350Muzeum Lat Dziecięcych Prymasa Tysiąclecia – we wsi Zuzela miejscu urodzenia kardynała Stefana Wyszyńskiego (3 marca 1901 r.) mieści się w zrekonstruowanym drewnianym budynku dawnej szkoły, do której przyszły Prymas uczęszczał w latach 1908-1910. W pomieszczeniu po lewej stronie odtworzono mieszkanie Państwa Wyszyńskich, po prawej izbę szkolną z początku XX w. W izbie mieszkalnej stworzono klimat wnętrza podobny do ówczesnego mieszkania rodziny księdza Kardynała. Oryginalnych przedmiotów zachowało się niewiele: obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz dzieło Ojca Prokopa, będące własnością Stanisława Wyszyńskiego oraz obrazy Matki Bożej Ostrobramskiej i Matki Bożej Częstochowskiej pochodzące z przełomu XIX i XX w. Ekspozycja obejmuje przedmioty użytku codziennego, a u oglądających wywołuje wrażenie, że mieszkańcy jedynie na chwilę opuścili dom. Muzeum obsługują siostry zakonne z tutejszej parafii.

W izbie szkolnej urządzono dwie wystawy: izbę lekcyjną z tradycyjnym wyposażeniem charakterystycznym dla szkół rosyjskich początku XX w. oraz zbiór pamiątek związanych z dzieciństwem Księdza Prymasa.