Przypomnienie stanowiska Episkopatu ws. Konwencji Rady Europy

Kategoria: Kościół

25/09/2014 – W związku z planowanym drugim czytaniem ustawy wprowadzającej Konwencję Rady Europy o zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, przypominamy stanowisko Konferencji Episkopatu Polski wobec tej Konwencji.

Konfederacja_Episkopatu_Polski_350W sprawie proponowanej przez Radę Europy Konwencji nt. zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej biskupi wypowiadali się już w 2012 r. „Konwencja, choć poświęcona jest istotnemu problemowi przemocy wobec kobiet, zbudowana jest na ideologicznych i niezgodnych z prawdą założeniach, których w żaden sposób nie można zaakceptować. Wskazuje ona, że przemoc wobec kobiet jest systemowa, zaś jej źródłem są religia, tradycja i kultura” – pisali członkowie Prezydium KEP w oświadczeniu z 9 lipca 2012 r. Zwracali m.in. uwagę na to, że Konwencja wprowadza definicję płci jako „społecznie skonstruowane role, zachowania i cechy, które dane społeczeństwo uznaje za właściwe dla kobiet i mężczyzn” (art. 3) i zakłada, że płeć można wybierać.

W Komunikacie z 364. Zebrania Plenarnego Episkopatu Polski, które odbyło się w dniach 12-13 marca 2014 r. w Warszawie biskupi zwrócili uwagę na to, że Polska ma obecnie wystarczające rozwiązania prawne, by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. „Nie ma żadnej potrzeby wprowadzania rozwiązań opartych na redefinicji takich pojęć, jak np. płeć, rodzina czy małżeństwo” – podkreślali biskupi. Zaznaczyli też, że niebezpieczeństwa przyjęcia tej konwencji dostrzegają również liczne środowiska prorodzinne i kobiece oraz przedstawiciele środowisk naukowych. Ich głosy docierają do Sekretariatu Konferencji Episkopatu.

źródło: episkopat.pl